Page 24 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 24

   Lastefond
Lastefondi Mõmmik on karamel- likarva punase lipsuga mänguka- ru, kes jõudis meile tosin aastat tagasi. Selle aja jooksul on ta kaa- sa teinud erinevatel spordi- ja kul- tuuriüritustel ning esindatud nii mõnelgi Lastefondi heategevusli- kul meenel, nagu näiteks imevahva Mõmmiku memoriin ja Mõmmiku mullitajad. Selle kõige üle on mõmm muidugi väga uhke, aga enim rõõmustab teda raskelt haigete laste
aitamine Eestimaal.
  24
Märka last / sügis 2021
Karukliinik
Karukliiniku Karul on ilusad ümarad kõrvad, millega hoolega kuulata, terased nööpsilmad, et näha ka nähtamatut, tundlik nina,
et leida üles peidetud mured, pehmed käpad, et kallistada, patsu lüüa ja pai teha ning tema sees on suur süda, kuhu mahuvad kõik lapsed ja nende sõbrad. Karu on tundlik, hooliv ja samas ei kohku tagasi millegi ees. Ta on alati laste kõrval, püüab neile keerulisi asju selgita- da ja vajadusel oma vaprust jagada. Laste sõnul tunduvad   22   23   24   25   26