Page 17 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 17

 2014. aasta sügisest olen ise õpetanud ainet „Sotsiaalsed suhted ja meeskonnatöö lasteasutuses“, mis on tänaseks läbinud mitu uuen- duskuuri: teisenes ainemaht, täpsustus nimetus, aine muudeti alusha- riduse pedagoogi õppekavas kohustuslikus ja alates 2018. aastast on loeng läbitav ka ingliskeelsena. See võimaldab lisaks kohalikele tudengitele liituda kursusega ka rahvusvahelistel üliõpilastel. Hetkel on aine nimetus „Social relationships, cooperation and reflection in early childhood (Sotsiaalsed suhted, koostöö ja tagasisidestamine koolieelses eas)“ (6EAP).
Aastatel 2014-2020 läbis kursuse 321 üliõpilast, kelle hulgas on lisaks Tallinna Ülikooli üliõpilastele ka Erasmus+ välistudengid Euroopast. Loen- gute raames tutvustatakse programmi „Kiusamisest vabaks!“ väärtusi ja põhimõtteid, üliõpilased saavad tutvuda metoodilise kohvri materjalide- ga ja võimalusel organiseeritakse õppekäike lasteaedadesse, et näha Sõber Karude koosolekut ning õppe- ja kasvatustegevust, kus kasu- tatakse „Kiusamisest vabaks!“ metoodilisi materjale.
 Märka last / sügis 2021
17   15   16   17   18   19