Page 43 - Märka last november 2021
P. 43

 ILLISEID muutusi ema elus samaks. leneva, et tagada
use eest. Me ei ei suuda pidada, ade suhtes, mida
ME MÕISTAME JA AKTSEPTEERIME asjaolu, et lapsele on oluline säilitada kontakt nii vanemate, vanavanemate kui ka teiste inimestega, kes on talle olulised. Vanematena püüame neid suhteid hoida.
ME RÄÄGIME lahkuminekust lapse elus olevatele teistele täiskasvanutele. Laps ei pea vastutama selle eest, et teistele inimestele uut olukorda selgitada.
ME PÜÜAME jääda edasi suhtlema. Lapse kohustus ei ole olla meievaheline sõnumitooja.
ME HOOLITSEME ENDA majandusliku toimetuleku eest ja otsime vajaduse korral abi. Lapse kohustus ei ole olla kummagi vanema tugiisik ega tasakaalutegur pere emotsionaalses atmosfääris.
ME PEAME MEELES, et olenemata vanemate lahkuminekust on lapsel õigus elada elu, mis on tema eale kohane. Me oleme teadlikud, et vanemad saavad mõjutada seda, milline lapse elu olema hakkab.
Märka Last / november 2021
 32
43
 t o
m e j   40   41   42   43   44