Page 42 - Märka last november 2021
P. 42

 42
Märka Last / november 2021
Last toetava vanema väärtused
ME RÄÄGIME LAPSELE, M
lahkuminek toob ja mis jääb Koos teeme me kõik endast o lapsele kindlustunne.
ME KAITSEME LAST pettu anna tühje lubadusi, mida m ega ärata asjata lootust asj me ei saa kontrollida.
I
t
m e


   40   41   42   43   44