Page 40 - Märka last november 2021
P. 40

 nõusoleku saamine aega. Alati aitame ka lasteabitelefoni 116111 või perelepitus@sotsiaalkindlustusamet.ee kaudu teie omavahelist koostööd parandada ja seeläbi perelepitusteenusele jõuda.
PERELEPITUSE MEELESPEA
* Perelepitus on vabatahtlik.
* Perelepitus on lapsevanematele kiirem, soodsam, vaimset tervist säästvam ning lapse heaolu paremini arvestav meetod, mille raames sõlmitud vanemate vahelised kokkulepped on efektiivsemad kui kohtumenetluses.
* Vanemad on võrdsed ning nad otsivad lapsele parimat võimalikku lahendust ise.
* Perelepitaja on neutraalne vahendaja, kellel on vastav väljaõpe, professionaalsed teadmised ja oskused.
* Perelepitus ei sobi üldiselt siis, kui suhtes esineb vägivalda.
* Perelepitus pakub võimalust teha kokkuleppeid kohtuväliselt ja jääda toetavateks lapsevanemateks ka peale lahkuminekut.
     40
Märka Last / november 2021

   38   39   40   41   42