Page 38 - Märka last november 2021
P. 38

 38
Märka Last / november 2021
Müüt nr 3: „Mul on hirm perelepi- tuse protsessi ees!“
Vastus: Perelepitusteenus on turvaline ja mõlemat lapsevanemat toetav protsess.
Perelepituse protsess võib arusaadavatel põhjustel tekitada hirmu. Näiteks võib kohtumine endise elukaaslasega, keda ei ole pikalt näinud, tekitada vastakaid emotsioone. Hirm võib olla ka selle ees, et nii isiklikke murekohti peab lahkama võõra inimese juuresolekul. Paljud emotsioonid


   36   37   38   39   40