Page 36 - Märka last november 2021
P. 36

  Kuidas jääda toetavateks lapsevanemateks ka peale lahkuminekut: võta appi perelepitaja!
Ann Lind-Liiberg, Lilian Mänd ja Rea Uudeküll
Sotsiaalkindlustusameti spetsialistid
Lapsevanemana on lahkumineku otsus vaieldamatult üks senise elu raskemaid. Kui lõppeb kooselu, tuleb edasi minna lapsevanematena, et vaatamata raskustele tagada ühistele lastele parim lapsepõlv. Kummagi vanema ootused uuele elukorraldusele võivad pa- raku tekitada uusi lahkhelisid, sest enam pole nii kerge kokkuleppele
jõuda kui varasemalt ühises kooselus.
Paljud lahkuminevad vanemad pöörduvad vaidluste korral juristi või kohtu poole, teadmata, et erimeelsuste lahendamiseks on ka teisi võima- lusi. Reaalsus on see, et need lapsevanemad võivad kulutada aastaid kohtupinki, süvendades konflikti veel enam. Mõnele lapsele tähendab see tülitsevaid lapsevanemaid terveks lapsepõlveks.
Aina enam pöörduvad erimeelel lapsevanemad pärast lahkuminekut just perelepitaja poole. Vaatamata perelepituse populaarsuse kasvule on siiski levinud mitmed müüdid, mis takistavad peresid perelepitaja poole pöördumast.
   36
Märka Last / november 2021


   34   35   36   37   38