Page 35 - Märka last november 2021
P. 35

  Sõltumata sellest, millise meetme kohus igal konkreetsel juhtumil va- lib, tuleb tegutseda kiiresti. Mida kauem viibib laps vanema juures, kes tema õigusi, sh suhtlusõigust rikub, seda suuremas ohus laps on. Riik ei tohi jääda sellistes olukordades üksnes pealtvaatajaks, vaid kohtul tuleb aktiivselt sekkuda ja võtta tarvitusele kõik vajali- kud, sealhulgas äärmuslikud meetmed lapse õiguste rikkumise lõpetamiseks, lapse vaimse tervise kaitseks ja lapse huvides ole- va lapse ja lahus elava vanema suhte taastamiseks.
Artikkel ilmub projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames.
  Märka Last / november 2021
35   33   34   35   36   37