Page 33 - Märka last november 2021
P. 33

  Kohus teeb kõiki lapsesse puutuvaid asju läbi vaadates esmajoones lapse huvidest lähtuva lahendi, arvestades kõiki asjaolusid ja asjao- maste isikute õigustatud huve. Lapse huvides on tunda oma mõlemat vanemat ja omada mõlema vanemaga isiklikke ja lähedasi suhteid. Riigi kohustus on tagada, et lapse õigus suhelda oma mõlema vanemaga ka tegelikkuses realiseeruks.
Kehtiv õigus näeb ette efektiivsed meetmed suhtlusõiguse tag- amiseks, mida kohtutel tuleb jõulisemalt rakendada. Selleks, et ära hoida lapse võõrandumist oma teisest vanemast, tuleb astu- da julgemaid samme kiiremini ja rakendada seaduses toodud vajalikke abinõusid.
PKS § 134 lg 1 kohaselt, kui lapse kehalist, vaimset või hingelist heaolu
Märka Last / november 2021
33


   31   32   33   34   35