Page 4 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 4

neist olukordadest näiteks organisatsioonikultuuri arengu kontekstis, et sisulisele koostööfaasile eelneb enamikel juhtudel konfliktifaas, millest on vaja üheskoos läbi minna. Ka looduses on vaja aeg-ajalt müristamist ja äikest, et õhk taas puhtaks ning kogunenud pingest vabaks saaks. Sama loogika kehtib nii tööl, koolis, kodus.
Ometi on paljud meist konfliktide vältimises meistrid. Nii ongi tulemuseks olukord, kus sageli erinevate probleemide lahendamisega kaasneva konflikti vältimise tulemusel tekib see inimeste endi sees. Kui lisada, et ühe võimaliku definitsiooni järgi on konflikt lahkheli või arusaama- tus, mille tulemusena tekib pinge, mis ajendab osapooli üksteise vastu tegutsema, siis lahendamata konflikt on kõike muud kui ülejäänud elu, tervist, heaolu, suhteid toetav. Erimeelsuste lahendamine on võimalus uuteks algusteks ja uue hingamisega heaks koostööks.
Miks ma sellest kõigest räägin?
Sest võime luua mistahes meetmeid ja abistavaid süsteeme, töötada välja toetavad materjale, ent nagu ütleb meie noortekogu 14-aastane Aveli: “Iga inimene ise mõjutab enda maailma rohkem kui kõik muu ümbritsev.”
Kohati tundub irooniline, et asjad, mida juba lasteaias pidasime ene- sestmõistetavaiks - nagu vajadus tasakaalu ning erinevate tegevuste järele - ununevad, kui saame täiskasvanuks. Nii ei sisaldanud ju ka mõni aeg tagasi toimunud peaasi.ee kampaania “Tasakaal on pea- asi” iseenesest mitte midagi uut, ent ometi said paljud sealt tänuväärt meeldetuletuse, kuivõrd olulised on just need igapäevased lihtsad asjad.
Jah, me elame ajal, kus miski pole kindel ning paljudel tuleb seista sil- mitsi olukordade ja raskusega, kus nad mitte kunagi varem olnud pole. Jah, riik ja muud erinevad organisatsioonid ning tugistruktuurid saavad siinkohal abiks olla ja toetada. Ent samamoodi jah ka selle kohta, et iga inimese enda võimuses on teha palju, väga palju.
Nii soovingi oma seekordse juhtkirja lõpetada mitte kurva statistikaga,
  4
Märka last / mai 2021


   2   3   4   5   6