Page 9 - Märka last ajakiri - isade eri 2020
P. 9

Milles on Su abikaasa Sinu jaoks maailma parim?
Ta on mu parim sõber, mu hingekaaslane.
Kui küsida Su abikaasalt, milles Sina kõige parem oled, siis mida ta vastaks?
Minu jaoks on ta kõiges kõige parem. Eriti isaks olemisel. Muidu me ei oleks ju koos, ja meil poleks lapsi.
(Autori kommentaar: va kavalpea küsiski abikaasalt järele, seega vastas Anna-Liisa ise.)
Too üks väike näide, mida Sa lapsevanemana enda juures võiksid muuta, et olla veelgi parem isa?
Üritan meeles pidada, et ei teeks otsuseid ainult enda sisetunde järgi, vaid lähtuksin sellest, mis on parim lapsele.
Kuid mida Sa teed, kui tunned end olevat lapsega tegelemis-
el üksi jäetud? Kui oled magamata, kurnatud ja kõik tundub üle jõu käivalt raske. Kas ja kellelt Sa siis julged abi küsida?
Kuidas saad üle kriisidest, kui peres tekivad rasked hetked?
Seda juhtub tihti. Loomulikult peaks valitsema lapsevanemate vahel piisavalt normaalne suhe, et teineteiselt abi paluda. Kindlasti saab abi sõpradelt, kes on samas olukorras. Mitte kunagi ei tohi karta palu- da abi või nõu küsida. Mind aitab ka see, kui saan kasvõi 15 minutit keskenduda iseendale. Ma käin näiteks koeraga jalutamas ja lasen siis mõtetel lennata. Tuleb osata leida ja ära kasutada pisikesi puhkemo- mente. Küll need lapsed ka ükskord magama jäävad. Räägitakse, et inimene puhkab kõige paremini tehes seda, mida ta hetkel hing-
es kõige rohkem teha tahab.
Millist (praktilist) nõu andsid viimati mõnele oma lapsevanemast sõbrale, kellel oli samalaadne mure?
“Sa ei ole üksi.” Eks me olegi omavahel üksteisele toeks. Kui keegi tahab rääkida, siis kuulame alati ära. Teadmisel, et ma ei ole isana üksi, et tugi
   Märka last / November 2020
9   7   8   9   10   11