Page 8 - Märka last ajakiri - isade eri 2020
P. 8

Sul on isaks olemise kogemust juba rohkem kui neli aastat ja het- kel naudid kahe lapse kasvatamise rõõme. Kuidas Sa lapsevane- maks olemist õppisid? Kes on teile abikaasaga oma peremudeli loomisel eeskujuks olnud?
Eks siinkohal tuleb mängu eelnevalt nähtu ja kogetu. Loomulikult tuleb õppida oma vane- mate õnnestumistest ja ka vigadest. Isegi,
kui sellele mitte mõelda, kerkivad paral-
leelid päev-päevalt esile. Minu jaoks on suureks eeskujuks ämma ja äia koose- lu: nad on üle kivide ja kändude üles kasvatanud neli toredat tütart, siiani koos ja õnnelikud. Muidu-
gi on tore jälgida ka minu õe ja venna õnnelikke abielusid ja lastekantseldamist. Meie pere- des on tugeval turvatundel väga oluline osa.
Jaga lugejatega, mis töötab teie pere puhul hästi?
Kõige paremini toimib vast see,
et oleme abikaasaga mõlemad
tegusad inimesed ja hätta niis-
ama lihtsalt ei jää. Me tunneme,
et oleme kokku loodud ja alusta-
sime juba varakult tiimi mentaliteedi
hoidmisega. Oskame suhtuda tõsist-
esse asjadesse huumoriga. Eks me aeg-ajalt
vaidleme ja tülitseme ka, aga oskame alati enda
sisse vaadata, kõik läbi rääkida ning lahendusi otsida.
Üheks oluliseks nüansiks on, et oleme õppinud teineteist piisavalt hästi tundma ja aru saama, millal tuleb teisele ruumi anda ja millal abistada.
   8
Märka last / November 2020
   6   7   8   9   10