Page 10 - Märka last ajakiri - isade eri 2020
P. 10

  10
Märka last / November 2020
teiste isade näol on vaid telefon- ikõne kaugusel, on hindamatu. Mul on väga-väga vedanud.
Jaga meiega ükskõik millist loovat ja erilist lahendust mõnele olukorrale, mis Sul on lapsevanemana ette on tul- nud. Kuidas see õnnestus?
Tihti tekib tunne, et ma ei saa teha seda, mida hetkel tahak- sin, sest mul on kohustus lapse/ lastega tegelda. Oma bändi uut materjali kirjutades sõitsin peaaegu iga päev hommikuti koos beebiga maale, panin ta õue värske õhu kätte magama ja kirjutasin samal ajal muusikat. Tark olles saab oma soovid ja vajadused alati sobitada laste omadega.
Levinud on arusaam, et laste sündi lükatakse tihti majan- duslikel põhjustel edasi ja lapsi planeeritakse. Kui palju läheb maksma laste kasvata- mine? Mida Sina arvad laste planeerimisest sissetuleku järgi?
Kusjuures see võib tunduda väga kohatu võrdlusena, aga näiteks üks põhjustest, miks ma omal ajal juhilubasid ei viitsinud teha, oli veendumus, et mul niikuinii
   8   9   10   11   12