Page 6 - Märka last ajakiri - isade eri 2020
P. 6

      (Vabse) mu, ka pe 
Rob Lna (37)
   MEHEKS
  SÜNNITAKSE,
   ISAKS
KASVATAKSE
   Mil n õig e da s?
   lastekaitseliit.ee/isa
Eesti isa keskmine vanus on lapse sünnil 30-34 aastat. Igal neljandal 40-ndates mehel pole lapsi.
Allikas: Statistikaamet
      6
Märka last / November 2020
Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekt "Koostöös laste ja perede heaks"
 

   4   5   6   7   8