Page 68 - Märka last ajakiri - isade eri 2020
P. 68

 malt veel ei teadnud, polnud kogenud?
„Puhkuse” mõiste on igatahes eksitav. Lastega kodustegutsemine on täiskohaga töö, millel on oht kohati lausa 24/7 poole kalduda. Olen eriti kõrgelt õppinud hindama seda, kui pisitütar hästi magab ja on võimalik rahulikult kas oma mõnda vajalikku asja teha (näiteks vastata Su küsi- mustele) või kasvõi jätkata lapse kärus magamise ajal pikemat matka ümbruse radadel koos ta nelja-aastase vennaga.
Teisalt võin jälle kõrgelt hinnata abikaasat, kes hoolimata oma palju- dest muudest kohustustest aitab kõik kodus valmis ja korda seada, nii et mul lastega tegelemine võimalikult lihtsalt läheks. Kui tuleks lapsega pidevalt üksi hakkama saada ja ta poleks ise selline tubli magaja ning muul ajal heatujuline tegutseja, oleksid mul närvid ilmselt päris pingul.
Oled öelnud, et isana lapsehoolduspuhkusele jäämine tundub pal- jude perede jaoks siiski liialt suur elumuutus, seda nii isade kui ka emade jaoks. Traditsioonilised soorollid on meie kultuuriruumis sügavalt juurdunud. Millist alternatiivi Sina välja pakuksid, et isad saaksid nii oma lapse kui partneriga tugevama sideme luua ka siis, kui nad ise isana lapsehoolduspuhkusel ei viibi?
Iga pere peaks leidma enda jaoks parima lahenduse, kumb abikaasa- dest ja millises mahus on lastega kodus. Pole mõtet pressida peale, et mehed oleksid rohkem – see peaks olema iga pere otsus vastavalt neile teguritele, mis on konkreetse pere jaoks olulised. Aga ma usun, et kui isa kojujäämine on sobivaim lahendus, siis saab mees ka hakkama! Teisalt muidugi on õige, et isade liiga väike panustamine pere heaks on vanast ajast veel teataval määral jäänud probleem. Eelkõige see tähendab ajalist panust – olla olemas, kohal, hoolida, tegeleda. Nii naise kui lastega.
Ega muudmoodi kui koos tegutsedes ja üksteise vastu huvi tundes side ei teki. Enamasti tähendab see lihtsalt kodus ühist tegutsemist, kasvõi lastega õppides, mängides või muid koduseid toimetamisi tehes. Aga ka aeg-ajalt koos sportida, jalgratast parandada või kuhugi välja sõita.
Öeldakse ikka, et iga tubli mehe kõrval on ka tubli naine. Milles
 68
Märka last / November 2020


   66   67   68   69   70