Page 70 - Märka last ajakiri - isade eri 2020
P. 70

 Kõige tähtsam on abikaasadel omavahel rääkida ja kui miski häirib, tuleb proovida leida lahendus. Üldjuhul on meil võimalik anda või võtta aega, kui teine pool sellega nõustub. Või kutsuda laste vanavanemad mingil perioodil rohkem appi. “Professionaalse abiga” mul kogemust pole. Ma arvan, et tähtis on ära tabada, kas parasjagu oleks mõistli- kum abikaasaga kahekesi rohkem aega veeta või lasta emmal-kummal üksi minna kohvikusse, sporti tegema vms. Või siis peaks seda tegema üheskoos, kogu perega.
Ja siis nii ka talitada.
Kuidas on teie peres balansi hoidmisega, kui selles kasvab kuus last? Kuidas on lood nende omavahelise armukadedusega ja võitlemisega teie tähelepanu eest? Mis on Sinu jaoks vanema- na need indikaatorid, kus saad aru, et nüüd tuleb leida lapsega kahekesi koosolemise aeg?
See on tegelikult päris lihtne: kui tundub, et keegi lastest hakkab kuidagi tavapärasest erinevalt halvasti käituma või muudmoodi jampsima, siis ilmselt on tal mingi probleem ja tuleb seda teemat eraldi uurida. Kõige olulisem on, nagu ikka, probleemide ennetamine, s.t keskkond, kus kõik lapsed saavad piisavalt tähelepanu ja suhtumine igasse lapsesse on õiglane ja neutraalne, mitte kedagi liigselt eelistav. Meil see toimib.
Kes on teie pere „kaitseinglid“ ehk ümbritsevad inimesed, kes aitavad vahel lapsi hoida või toetavad muul moel teie peret? Mil- lised kokkulepped või traditsioonid töötavad teie pere puhul häs- ti?
Laste vanavanemad on suureks abiks. Nad ei saa küll üldjuhul reageeri- da kiiresti, aga koormust vähendada aitavad kindlasti.
Milline näeb välja teie pere argipäev praegu, mil peres on kuus last vanuses ühest kuni neljateistkümneni?
Tööpäevadel lähevad neli vanemat last hommikul kooli. Enne seda ärka- vad kõik üsna ühel ajal, pesevad hambad jms ning lähevad alla sööma.
 70
Märka last / November 2020

   68   69   70   71   72