Page 67 - Märka last ajakiri - isade eri 2020
P. 67

 möödas. No nii kaks ja pool aastat. Samas on abikaasa hiljem rääkinud, et ta juba kunagi ammu arvas, et tal võiks olla viis last, sest talle endale üldse ei meeldinud üksi kasvada. Igal juhul jõudsime lõpuks selge arusaamani, et mida rohkem lapsi, seda uhkem. Muidugi arvesta- des tervet mõistust ja seda, et ise vastu peaksime ja lastel hea oleks. Ma arvan samas, et isegi, kui nad seda ei tunnista, tahavad mehed üldjuhul palju lapsi saada ja tegelikult otsustavad naised, kas nad on asjaga nõus.
Mida mõiste „isa“ Sinu jaos kätkeb? Milline on isa roll tänapäeva perekonnas Sinu jaoks?
Kindlasti peab mees (isa) olema see tugisammas, kes võtab endale olulised kohustused naise (ema) jaoks väsitaval perioodil nagu rasedus, sünnitusest taastumine ja imetamine. Lastega tegelemisel, neist tegus- ate inimeste kasvatamisel on isal oluline toetav roll, sest naistel on üks suhtumine ja meestel teine ning ka sageli erinevad tugevused.
Lapsed saavad mitmekülgselt ja täielikult areneda just siis, kui võivad tegutsemist ja väärtushoiakuid õppida mõlemalt vanemalt. Et see saaks toimuda, on muidugi oluline abikaasade omavaheline koostöö ja mõle- ma ajaline panus lastele.
Mida Sa arvad väitest, et meheks sünnitakse ja isaks kasvatakse?
See on tõsi. Vähesed mehed on isarolliks valmis enne isakssaamist. Ja ega siis ka kohe superisaks ei saada. Selle, nagu ka paljude teiste asjade kohta maailmas kehtib mõistmine, et ükski hea asi ei tule niisama lihtsalt.
Räägime lähemalt lapsehoolduspuhkuse illusioonist ja tegelik- kusest (Hillar viibib viimase lapsega lapsehoolduspuhkusel). Saan aru, et kui kevadel olite Covid-19 piirangute tõttu veel terve perega kodused ja ka suvel oli abikaasa rohkem kodune, siis suve lõpust alates oled Sa pisitütre Jasmin Helenaga kodune, lapse- hoolduspuhkusel. Kuidas puhkus kulgeb? Mida on kuuenda lapse- ga kodus puhkamise aeg Sulle uut õpetanud, millest Sa varase-
  Märka last / November 2020
67


   65   66   67   68   69