Page 66 - Märka last ajakiri - isade eri 2020
P. 66

 omadest kogemustest. Kindlasti ei ole see kõige lihtsam tee, samas on tulemus lõpuks saanud väga hea. See ei tähenda, et me ei hoiaks silmi lahti märkamaks, kui kusagil sugulased, sõbrad või veel keegi midagi hästi teevad või head mõtted kuhugi raamatusse või artiklisse kirja on pandud.
Kahjuks mulle tundub, et mitterahuldavalt toimivad peremudelid on vähemalt sama levinud kui hästitoimivad, mistõttu tihti tuleb märgata hoopis seda, millest hoiduda. Üldise põhimõttena ma ütleksin, et kui visioon ja prioriteedid on paigas, siis olles ise avatud ning valmis õppi- ma ja arenema, jõuab teostus aja jooksul järele. Kui raskused läbi teha ja mitte lasta ennast rajalt kõrvale kallutada, võib pikapeale saada eriti tugevaks. See kehtib ka pere kohta.
Millal Sul abikaasaga käis ära see „krõks“, et teil võiks olla suur pere?
Kui suurpereks liigitada „rohkem kui kolm last”, siis pigem tekkis selles osas hea tunne pärast seda, kui kolmanda sünnist oli piisavalt kaua
 66
Märka last / November 2020

   64   65   66   67   68