Page 59 - Märka last ajakiri - isade eri 2020
P. 59

  Mis on Sinu kui mehe iseloomus muutunud tänu Kaarelile ja Eri- kule?
Oma esimeses ETV saatesarjas „Pereelu“ ütlesin kord, et laps on mehe isa. Poisid on minus kasvatanud vastutustunnet. Nad on pannud mind nägema eredamas valguses oma suhteid isaga. Lapsed õpetavad kannat- likkust ja isetust. Neid kasvamas nähes tõden taas inimsuhte väärtust ja näen ka seda, kui palju on meie ümber tühiseid asju ja tegemisi, mis ei paku muud kui pseudoõnne.
Tänu poistele olen ma õnnelikum ja tänu neile näen oma naist veel väärtuslikumana, kui nii üldse öelda tohib. Poisid on meie suhtes uue lehekülje keeranud. Ja see on superlahe.
Jaga meiega mõnd loovat ja toredat lahendust olukordadele, mida poegadega tegeldes ette on tulnud. Kuidas Sul õnnestub olla leidlik lapsevanem? Mis töötab teie pere puhul hästi?
Kaarelile meeldib kangesti nutiseadmetega pilte teha ja oma tegem-
 Märka last / November 2020
59
   57   58   59   60   61