Page 47 - Märka last ajakiri - isade eri 2020
P. 47

 Mis annab Sulle energiat?
Kindlasti Meeri ise. Ta võtab ja annab, ja need asjad juhtuvad tavaliselt korraga. Teisalt muidugi võimalus ning vajadus jagada rõõme abikaas- aga ja talle raskemail hetkil toeks olla. Energia tekib koosolemisest ja –tegutsemisest.
  Märka last / November 2020
47   45   46   47   48   49