Page 46 - Märka last ajakiri - isade eri 2020
P. 46

 Loodetavasti need kolm mõtet selgitavad, miks ma pole tundnud ma ei saa hakkama – tunnet. On raskeid hetki, kuid ma ei saa lubada mõtet, kus MINA ei saa hakkama olukorras, kus ma pean TEDA toetama.
Milles on Su abikaasa Sinu jaoks maailma parim?
Minu jaoks on ta maailma parim minu abikaasana 😊. Merit on ambit- sioonikas ja väga vastutustundlik naine, kes püüab alati kõike teha maksimaalselt hästi. Ma hindan väga kõrgelt seda, kuidas ta püüab leida tasakaalu töö ja pereelu vahel. See pole üldse lihtne. Ning vaadates Meritit ja Meerit koos, on selge: ta on superema, kes kasvatab ja arend- ab last kui isiksust, kui eneseteadlikku noort ilmakodanikku.
Nendes asjades on ta minu jaoks maailma parim.
Kui küsida Su abikaasalt, milles Sina kõige parem oled, siis mida ta vastaks?
Ma jätaksin selle tema vastata ☺
Jaga meiega ükskõik millist loovat ja toredat lahendust mõnele olukorrale, mis Sul on lapsevanemana oma tütrega ette on tul- nud. Kuidas Sul see õnnestus? Mis töötab teie pere puhul hästi?
Huvitav küll, aga mulle ei meenu praegu selliseid olukordi ilmselt seetõt- tu, et tütar pole veel vanuses, kus ta paneks meid olukordadesse, mis justkui nõuaks mingit erilist osavust või loovust.
Me oleme esimesest päevast saati püüdnud hästi teadlikult Meeriga olla dialoogis. Hästi palju rääkinud, põhjendanud, selgitanud, toonud eesku- juks teisi temale lähedasi inimesi, rääkinud tema ja teiste emotsioonid- est, lasknud tal endal valida ja otsustada antud valikute raames. Nüüd hakkab ta jõudma ikka, kus testib meid üha rohkem, seab erinevate situatsioonide ja faktide ette. Arvatavasti aasta pärast oskaksin sellele küsimusele paremini vastata ☺
Mis puudutab aga küsimust, et mis töötab hästi – siis ikka seesama dialoog. Ta peab teadma ja tundma, et tema on osa kogu pere toimim- ises ja dünaamikas.
  46
Märka last / November 2020   44   45   46   47   48