Page 26 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 26

  Õpilasvõistlus „Valede jaht“ – Eesti
noored paljastasid veebivalesid
Triin Kaasik
Projektijuht
Haridus- ja Noorteamet
   26
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
andis pildi ka sellest, millised valed õpilaste inforuumi jõuavad ja millist infot noored valeks peavad.
Kokku esitati sadakond tööd, mille vahel loositi välja auhindu. Kõige rohkem töid esitasid V–VI ja VII–XII klassi õpilased.
Millise mulje jätsid õpilaste leitud valed?
Valede jahi võistlustööd näitasid ära kitsaskoha õppematerjalides ning teema käsitlemisel kodus ja koolis. Nimelt on vale midagi koledat ja räpast, mida keegi ei taha puudutada ja sellest rääkida. „Kuidas õppida ennast kaitsma, kui sa tead ainult teoreetiliselt, mis on rünnak?“ küsib dr. Birgy Lorenz, TalTechi küberkaitse teadlane. Võib tuua analoogi näi- teks spordiga. Võitluskunstidel on spordis üllas eesmärk ‒ õppida tund- ma oma piire ja saada hakkama vastase ootamatu ründega. Ka valede jahi võistlusega soovisime mõista täiskasvanutena, mida kogevad täna- päeva noored oma internetimullis. Selleks palusime õpilastel valesid leida, neid analüüsida, esitada ka tõendusmaterjale ja anda soovitusi. Selgus, et noored on oma analüüsimises väga põhjalikud ja koolid toe- tasid õpilasi selle võistluse raames tugevalt.
Kooliaasta alguses toimus 7‒19-aastastele õpilaste- le võistlus „Valede jaht“, saamaks teada, milliste valedega puutuvad noo- red kokku sotsiaalmee- dias ja internetis üldiselt. Konkurss toetas õpilaste teadmisi ja oskusi interne- tis valede märkamisel, aga   24   25   26   27   28