Page 27 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 27

 Pärnu Ülejõe põhikooli haridustehnoloog ja informaatikaõpetaja Taimi Dreier, kes panustas võistluse arendusse ja tööde hindamisse, leiab, et enamus töid jätsid hea mulje, oli leitud asjakohaseid meeme ja olu- liste teemade kohta videoid. Oli näidatud, et internet on täis erinevaid videoid, mille sisu ei vasta tõele ning on vaatajale eksitav.
Koolitaja Heidi Paju, kes lõi samuti kaasa võistluse arendaja ja hin- dajana, ütleb, et õpilaste oskus vigu märgata ja nende elemente ning võimalikke tagajärgi välja tuua oli üle ootuste kõrge. Eriti positiivne oli märgata, et leitud valed olid n-ö vanuserühmale vastavad, st sellised, mida täiskasvanu ei pruugi märgata. Palju märgati ka noorte vaba aja veetmisega seotud valesid, seegi viitab meie noorte nupukusele ja kai- nele meelele meedia tarbimisel.
Saaremaa gümnaasiumi õppekorraldusjuht ning võistluse arendaja ja hindaja Maidu Varik lisas, et kuigi õpilaste infotarbimise harjumused kannavad nutiajastu pitserit, näitasid konkursitööd, et kriitilise mõtle- mise ja infomüras orienteerumise oskustele pööratakse koolides tähe- lepanu.
Milliseid õpilaste töid esile tuua, mis üllatasid?
Taimi Dreieri jaoks oli üllatavalt palju poliitilisi meeme. Võiks muidu arvata, et näiteks V–VI klassi õpilased ei ole eriti poliiti- kast huvitatud.
„Väärarusaama tekitamine ajaloo kohta läbi meemide“ oli väga hea ladusa sõnastusega töö, mis pani mõtlema selle peale, kui lihtne on inimesi eksitada ajaloosündmustega.
Hea oli töö vaktsiinivastasuse valevideo kohta. See teema on saanud sotsiaalmeedias laia kõlapinna ning kahjuks on mitmed kergeuskli- kud inimesed ka seetõttu vaktsiinivastaseks hakanud. Vaktsineerimata inimeste tõusev arv võib tulevikus põhjustada tervishoiukriise, millest muidu oleks saanud hoiduda.
Vanemad õpilased leiavad palju videoplatvormidel levitatavat valeinfot ja rõhutavad, et vaatajaskond pannakse sellesse lihtsalt uskuma. Noor- tele on see probleemiks, sest eriti väiksemad võivad jääda seda uskuma ja valesid edasi levitada. Sellest hoidumiseks oleks vaja, et vanemad
   Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
27

   25   26   27   28   29