Page 20 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 20

 20
Märka last / sügis 2021
Vastukaaluks muinasjututegelastele kohtame algklassilastele mõeldud raamatutes nii mõnigi kord tegutsemas ka lapsi endid. Jan Bircki raa- matus „Saara ja Sasi: nelja käpaga poni“ on uude kohta elama saabu- val särtsakal tüdrukul raske juba toimivasse hoovihierarhiasse sisse elada. Lisaks elukoha ja kooli vahetusele võivad kiusamise esile kutsuda ka hobid. Jenny Jägerfeldi jutustuses „Minu suurejooneline elu“ põhjus- tab 12-aastase poisi kiusamise tema ebatavaline hobi – iluuisutamine. Tõukeks võib saada ka teistsugune välimus, eriti prillid (nt Kadri Hinri- kuse „Elevant“), teistmoodi nahavärv (Mika Keräneni „Armando“, Tiina Laanemi „Mina, Meg ja meie klass“), majanduslikult kehvem kodune olukord (nt Silvia Rannamaa „Kadri“), nõrgem füüsis (Ole Lund Kirke- gaardi „Kummi-Tarzan“) jne.
   18   19   20   21   22