Page 7 - Märka last november 2021
P. 7

 liku tüdrukuna, et mulle sobib kõik. See ei vastanud üldse
tõele, kuid tundsin, et pean tegema nii, nagu täiskasvanud minult oota- vad. Vend ütles, et võetagu kas kõik kolmekesi või siis teda koos vanema õega. Noorem õde oli kõige vapram ja teatas, et talle ei sobi mitte miski. Tagantjärgi mõeldes on see lahe, et ta oli nii aus.
Teame, et kasupere etapp jäi teie elus lühikeseks. Palun jaga, mida Sa sellest ajast mäletad ning mis juhtus?
Kasupere neli vanemat last hakkasid meid kiusama, aga kasuvane- matele ma sellest rääkida ei julgenud. Pinged kasvasid nii suurteks, et
Märka Last / november 2021
7

   5   6   7   8   9