Page 9 - Märka last november 2021
P. 9

 Sinna aega jääb ka iseendas oleva elurõõmsa lapse mahamat- mine. Mis sel päeval juhtus?
Ma mäletan ühte kindlat hetke. Käisin vannitoas nutmas, kuna teiste laste, täiskasvanute ja oma õe-venna ees seda teha ei saanud. Mina ju pidin olema tugev. Seal ma siis nutsin omaette ja järsku teadsin: okei, seda väikest Mari, kes tundis ennast sugulaste juures elades turvaliselt, pole enam olemas. Peidus oli ta püsinud ju varemgi, sest emaga suhel- des lapsele vajalikku kindlustunnet tekkida ei saanud. Aga vahel leidsin siiski temaga kontakti, näiteks vanavanemate juures olles.
Nüüd olid teised ajad, nüüd olen siin, jään siia ja sõltun teistest. Mõistsin, et sellises olukorras - mingis mõttes ellujäämise nimel - pidin oma vana Mari ja varasema isikliku elu maha matma. Tundsin ka, et reetsin sel hetkel iseennast.
Niiviisi matsingi tookord maha selle spontaanse ja vaba, ennast turvali- selt tundva elurõõmsa lapse. Kõik need omadused olid näiliselt kadunud. Sealt alates jäi mind kõikjal saatma mitteautentne mina.
Meie kohtumise alguses tunnistasid soovi murda müüti, et psüh- holoogi juures käivad ainult hullud. Samas jääb Sinu mälestusi kuulates üle vaid imestada, kuidas on võimalik selliseid asju läbi elades mitte hulluks minna ning kasvada igati toredaks ja enda- ga hakkama saavaks nooreks inimeseks. Kuidas Sa kogu selle ränga mälestustekoormaga toime tuled? Kas oli ka hetki, kus tundsid, et vaikse ja kohusetundliku lapse poolt läbielatu otsib väljapääsu?
Jah, ma mäletan, millal tundsin, et nüüd ma PEAN psühholoogi juurde minema. Õppisin siis ülikoolis ja väline elu oli justkui okei. Olen olnud kogu aeg tubli ja eeskujulik laps, kuid erinevate olukordade ning sünd- muste puhul tundsin väga suurt ärevust. Seda ka suvalistes olukor- dades, kui mul lihtsalt oli vaja kuhugi minna ja midagi ära teha. Mul esines ka depressiivseid episoode.
Tagantjärele mõeldes ja erinevaid välismaal tehtud uuringuid lugedes (minu teada ei ole seda valdkonda Eestis uuritud) esinesid mul ilmselt erinevad häired või osaliselt nende sümptomid, mis on asendushooldu-
Märka Last / november 2021
9


   7   8   9   10   11