Page 3 - Märka last november 2021
P. 3

 Iga laps on ime
Varje Ojala
Juhatuse liige
MTÜ Lastekaitse Liit
" Laps peab teadma, et ta on ime, et maailma algusest alates ei ole sündinud ja kuni maailma lõpuni ei sünni enam ühtegi teist täpselt samasugust last.
Katalaani helilooja Pablo Casals
Tänavu täitub 30 aastat, mil Eesti ühines ÜRO lapse õiguste kon- ventsiooniga.
Eesti Vabariik ühines lapse õiguste konventsiooniga Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 26. septembri 1991. a otsuse alusel, ühinemiskiri anti hoiule ÜRO peasekretärile 20. oktoobril 1991. a ning konventsioon jõus- tus Eesti suhtes 20. novembril 1991. a.
Dokument, mida nimetatakse maailma progressiivsemaks, kaitseb ühis- konnas kõige tähtsamate elanike - laste - huve. Konventsiooni kohaselt on kõik lapsed maailmas üheväärsed, igaühel on õigus oma arvamusele ja õigus seda vabalt väljendada. Lapsel on õigus ärakuulamisele teda puudutavates asjades, sh kodus, koolis ning ametiasutustes. Õigus aren- gule, turvalisele keskkonnale, kaitsele väärkohtlemise eest, aga samas ka õigus mängule ja vabale ajale. Täiskasvanud, kes otsustavad lapsi puudutavate asjade üle, peavad oma tegevuses lähtuma laste parima- test huvidest.
    Märka Last / november 2021
3
   1   2   3   4   5