Page 78 - Märka last ajakiri - isade eri 2020
P. 78

 MTÜ LASTEKAITSE LIIT
MTÜ Lastekaitse Liit on katusorgani- satsioon, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele. MTÜ Lastekaitse Liit, mis on asutatud 2. oktoobril 1988, tegutseb aktiivselt paljudes siseriiklikes ja rahvus- vahelistes võrgustikes. Liikmesorganisat- sioonid tegutsevad üle Eesti.
MEIE TEGEVUSED:
* tegeleme aktiivselt huvikaitsega lapse õiguste edendamisel
* mõjutame ühiskonda, sh osaledes õigusloomeprotsessis
MEIE VÄÄRTUSED
MTÜ Lastekaitse Liit lähtub oma tege- vuses ÜRO lapse õiguste konventsio- oni neljast üldpõhimõttest: ebavõrdse kohtlemise keeld, lapse huvide esiko- hale seadmine, lapse ellujäämise ja arengu tagamine ning lapse seisu- kohtadega arvestamine.
Meie väärtused on õnneliku lapse silmades!
MEIE MÄRKSÕNAD
* Märka last!
* Ära löö last – ka sõnadega!
78
Märka last / November 2020
* viime läbi erinevaid programme ja projekte (sh rahvusvaheliselt)
* koostame ülevaateid ja analüüsime laste olukorda ning arvamusi
* teavitame ja nõustame
* korraldame koolitusi ja teavitusüritusi
* anname välja infomaterjale ja trükiseid
MTÜ Lastekaitse Liit
Aadress: Endla 6-18 Tallinn 10142 Telefon: 631 1128
Kodulehekülg:
www.lastekaitseliit.ee
Toeta meie tegevusi: EE652200221001192369 Swedbank
* Kasvame koos!
* Samal poolel – lapse poolel! * Targalt internetis!
* Lapse hääl!
* Kiusamisest vabaks!
KASULIK TEADA
Külasta kodulehte:
www.lastekaitseliit.ee
Vaata kasulikku infot:
www.targaltinternetis.ee www.kiusamisestvabaks.ee
Loe veebiajakirja „Märka Last“:
http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/
Liitu ja ole kursis:
www.facebook.com/Lastekaitseliit
Tutvu lastelaagritega:
www.lastelaagrid.eu
        
   74   75   76   77   78