Page 74 - Märka last ajakiri - isade eri 2020
P. 74

 74
Märka last / November 2020
eristab paljudest teistest see, et oleme hästi kergekaaluline “organisat- sioon”, kellel praktiliselt puuduvad püsikulud, samas oleme teovõime- lised. Ja muidugi see, et meie fookusgrupp on just suurte perede isad, kelle arvamust muidu sellisel kujul perepoliitika küsimustes naljalt teada ei saa.
Tulles tagasi Sinu pere juurde, siis mida on Sinu lapsed Sulle seni kõige rohkem õpetanud?
Lapsed on õpetanud kannatlikkust, võimaldanud maailmavaatel üha paremini välja kujuneda ja aidanud prioriteedid paika saada.
Mille üle Sa oled isana eriti uhke?
Selle üle, et kõik lapsed on asjalikud ja toredad inimesed!
Mis on need kolm asja, mida soovitad teistele isadele/lapsevane- matele?
* Omavahel rääkida – nii pikaajalistest eesmärkidest kui tegeleda aegsasti jooksvate teemadega.
* Märgata ennast, abikaasat, kõiki lapsi. Pere on tiim, kellel lapsevanemad võimaldavad edukas olla.
* Ei tasu paanikasse sattuda – igal olukorral on lahendus!
   72   73   74   75   76