Page 73 - Märka last ajakiri - isade eri 2020
P. 73

 Mis annab Sulle energiat? Kuidas Sa seda kõike jõuad? Jaksad Sa pere ja töö kõrvalt ka regulaarselt mõne hobiga tegeleda?
Peamine hobi on mul enda aktiivne liigutamine, viimasel ajal enamasti vabas õhus ja koos orienteerumiskaardiga. Orienteerumine on väga sobiv harrastus, kuhu ka lapsi kaasata – nad saavad samuti omas tempos looduses ringi mütata ja punkte otsida. Nüüd saab küll talveks hooaeg läbi ja omalt poolt loodan väga, et sel aastal lund tuleb – suusatamine on väga hea treening ja meeldiv tegevus, mis ka tehniliselt huvitav.
Hillar, Sa oled koos teiste tublide isadega loonud MTÜ Lasterik- kad Isad. Mis ajendas Sind seda
tegema ning kuidas
teil läheb?
Peamine ajend on hooli- mine Eesti rahva tulevi- kust. Päris lihtne – kui me ei taha hääbuda, on meil siin vaja rohkem inimesi. Tegeleme sellega, et riik- likku perepoliitikat veel- gi soosivamaks muuta, tekitada suurperedele ühiskonnas positiivset fooni ning aidata luua jõudumööda võimalusi lasterikaste perede eluolu parendamiseks.
Meil on võimalik olulistes küsimustes uurida üle 600 suure pere isa arvamust – kellel on kokku pea 3000 last -, tuua see avalikkuse ette ning edastada vajalike- le inimestele valitsuses või mujal riigiasutustes. Meid
 Märka last / November 2020
73


   71   72   73   74   75