Page 34 - Märka last ajakiri - isade eri 2020
P. 34

 Jaga meiega ükskõik millist loovat ja toredat lahendust mõnele olukorrale, mis Sul on lapsevanemana oma tütardega ette on tul- nud. Kuidas Sul see õnnestus? Mis töötab teie pere puhul hästi?
Meie pere puhul on alati aidanud mängulisus ja laste tunnete peegel- damine. Ei kõla see ju nagu raketiteadus, aga tegelikult on väga keerul- ine. Eriti täiskasvanuna suruda alla oma soov alati nõu anda ning kuulata oma last, lasta tal endal jõuda niisugusele lahendusele, mis just temale on kõige parem.
Mängulisuse koha pealt saan tuua paar näidet, kus mossitamine või mingi asja pärast jonnimine on kerge kallistamise ja kõdiga pööratud kas kogu-pere sõbralikuks külakuhjaks või padjasõjaks. Ja pärast sell- ist ühist füüsiliselt siduvat tegevust on kogu pere ühtsustunne kõvasti tugevam ning probleemid seljatatud.
Milline nägi välja teie pere koroonakevadine argipäev?
Meie pere on õnnistatud oma maja, aia ja piisava ruumiga. Me olime sellel ajal korduvalt tänulikud, et meil on sell-
ised tingimused ja elukorraldus,
mis võimaldas meil olla kodus lastega 24/7 ning samas teha ka oma tegevusi, et tagada pere heaolu.
Tavaline päev algas ühise hommikusöögiga ning kergete ülesan- nete jagamisega: kes peseb nõud, kes pühib põrandad jne. Kusagil kella kümne ajal saabusid suuremate laste õppimisülesanded ning siis hakkas see äge
  34
Märka last / November 2020

   32   33   34   35   36