Page 36 - Märka last ajakiri - isade eri 2020
P. 36

Ja otse loomulikult on lapsed mulle õpetanud olema julgelt lapsemeelne. Selline mängulust koos lastega – hüpates batuudil või mängides veesõ- da – on kvaliteetaeg, mida ma ei vahetaks mitte millegi muu vastu maailmas.
Mille üle Sa oled isana eriti uhke?
Olen eriti uhke selle üle, et mul on kodus kasvamas viis imelist print- sessi, kes saavad siit maailma kaasa eluks vajalikud väärtused ning annavad oma tegevusega tulevikus suure panuse ka ühiskonda.
Mis on need kolm asja, mida soovitad teistele isadele/lapsevane- matele?
* Kannatust, kannatust ja veelkord kannatust.
Kõik raske läheb kunagi mööda ning päike tuleb välja ja kõik on jälle suurepärane. Kannatust ka selles mõttes, et ärge kiirustage kõikvõimalike drastiliste otsustega oma suhete üle. Proovige parandada asju ja suhteid nii palju kui võimalik. See on väga heaks eeskujuks ka lastele, kuidas raskeid olukordi lahendada – mitte kohe käega lüüa, vaid olukorraga töötada ning lahendusi leida. Kannatust ka selles mõttes, et ärge ärrituge lapse peale, kui ta on mänguhoos ja ei kuule teid. Meenutage, kuidas te ise kunagi õhinal mingisse tegevusse olite süvenenud ja mitte ei tahtnud sealt välja tulla.
* Elage hetkes, aga pidage ka tulevikku silmas.
See tähendab minu jaoks seda, et tuleb nautida iga hetke, mis on sulle antud koos perega ja ka ilma selleta. Ükski hetk ei kordu ja kui sa ei ela seda õnnelikult, siis on see raisatud hetk. See eht-eestlastlik manitsus, et pidage ka tulevikku silmas, tähendab, et ärge elage üle oma võimete. Jah, lapsed ja ka te ise soovite palju, kuid kui hetkelise kire rahuldamine võib viia pere tulevikus raskesse olukorda, siis on arukas see asendada mingi muu tegevuse või leitud lahendusega.
* Olge laps.
Mul pole ilmselt olnud oma elu jooksul nii palju nalja ja naeru
 36
Märka last / November 2020   34   35   36   37   38