Page 22 - Märka last ajakiri - isade eri 2020
P. 22

  Perefoto aastast 2007
Eks see ole kooslus mitmest asjast ja allikast. Kes annab, sellele antakse. Kodust tagalat kindlustavad lapsed ja eeskätt muidugi abikaasa. Mina olen küll nähtav rohkem väljapoole, aga tema on see tegelik igapäevase enesestmõistetava ja musta töö tegija. Ja loomulikult on kõige üle meie usk Jumalasse: kui Tema on andnud meile kutsumuse, annab ta ka kõik selleks vajaliku.
Sinu esiklaps Kaili naudib juba ise lapsevanema rolli. Sinul aga on seda kogemust 27 aasta jagu. Mis on Sinu arvates laste kas- vatuses muutunud? Kuidas on lapsed ajas muutunud?
Tundub, et muutunud pole midagi ja samas on seda ometi tohutult. Meie ei pidanud oma laste ees konkureerima põhjatu digimaailmaga. On rõõm ja eesõigus veeta lastega aega ning nendesse panustada, näha neid uusi asju õppimas ja kasvamas. See ei ole õnneks muutunud.
Mida on Sinu lapsed Sulle seni kõige rohkem õpetanud?
Lapsed on õpetanud märkama ja väärtustama väikeseid asju. Loomu- likult olen õppinud kannatlikkust ja seda, et mida sa iganes teed, ei pruugi tulemust nii pea näha olla. Kõige enam aga seda, kui oluline on esikohale seada oma lapsi, perekonda ja kõiki neid, keda sa armastad.
Mis on Sinu jaoks lapsevanemaks olemise juures kõige olulisem? Mida soovid lastele edasi anda, pärandada?
  22
Märka last / November 2020


   20   21   22   23   24