Page 63 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 63

 Me leidsime õpetajatega selle kirjakese Suure Sõber Karu käpast õpeta- jate karukoosolekul „Sõber Karu salasosinad“. Oi, oli meil siis alles kai- sutamist ja silitamist ja pisarate pühkimist! Alates sellest päevast on igal meie maja õpetajal oma väike Sõber Karu - päriselt tema oma. Igavesti! Kui hellalt hoidsid õpetajad oma karukesi - täpselt nii, nagu seda teevad meie maja lapsed.
Jah, ei ole suuremat rõõmu, kui näha, kuidas lapsed oma karukese hel- lalt kätte võtavad, kõrva juurde tõstavad ning kuulavad säravate silma- dega, mida too neile sosistab. Seda teeb isegi kõige suurem vigurivänt, kes on hetk tagasi teistele kuulutanud: „Karud ju tegelikult ei räägi! Mina küll ei kuule!“ Ja milliseid imelisi „sosinaid“ siis lapsed kaaslastele edasi jutustavad, mida kõike karukesed on neile rääkinud. Ja kui hellalt nad karukesi paitavad ja kui õrnalt nad neid süles kiigutavad...
Tänu Sõber Karule oskavad lapsed hetki märgata, sekkuda ning julgelt rääkida, oma tundeid kirjeldada ja keerulistele olukordadele lahendusi
leida.
Meie lapsed märkavad, hoolivad, on sal- livad, oskavad, teavad ja nad julgevad. Meil jääb üle vaid loota, et nad seda ka edaspidi ja alati teevad! Meie usume, et
teevad, sest meie silmad on seda näinud.
" Aitäh, Sõber Karu! Oled meie südames!
  Märka last / sügis 2021
63


   60   61   62   63   64