Page 52 - Märka last ajakiri - isade eri 2020
P. 52

       Ajaji, ka pe 
Han Hraüla (51)
MEHEKS SÜNNITAKSE, ISAKS KASVATAKSE
Mil ol le S ere?
                lastekaitseliit.ee/isa
Seisuga 30. juuni 2020 elab Eestis 10 812 last (sama
palju kui Haapsalu linnas elanikke) vanuses 0-16 eluaastat, kellele on määratud keskmine, raske või sügav puue.
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet
       52
Märka last / November 2020
Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekt "Koostöös laste ja perede heaks"
   50   51   52   53   54