Page 40 - Märka last ajakiri - isade eri 2020
P. 40

      Äridu tud, ühe s i
Kul Klap (40)
   MEHEKS
  SÜNNITAKSE,
 ISAKS
  KASVATAKSE
   Mik h ol se du?
Meeste osatähtsus vanemahüvitise saajate seas 2019.a oli 12 %. Vanemahüvitist sai 3920 isa, kellest lapsehoolduspuhkusel viibis 1506 isa.
Allikas: Statistikaamet
        40
Märka last / November 2020
Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekt "Koostöös laste ja perede heaks"
 


   38   39   40   41   42