Page 16 - Märka last ajakiri - isade eri 2020
P. 16

      Surevõte ruh, vi as a
Leh a (47)
   MEHEKS
  SÜNNITAKSE,
 ISAKS
  KASVATAKSE
   Mis on vas?
   lastekaitseliit.ee/isa
Tänavu 1. juuniks elas Eestis asutusepõhisel asendushooldusel ehk pere- ja asenduskodudes 804 last (neist perevanematega perekodudes 517 ja kasvatajatega asenduskodudes 287 last). Hooldusperedes elas 1. juuni seisuga 134 last.
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet
      16
Märka last / November 2020
Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekt "Koostöös laste ja perede heaks"
 

   14   15   16   17   18