Page 23 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 23

  ei võta me seda ohtu tõsiselt: miks peaks võtma aega, et mingisuguse lollusega end kurssi viia?
India juhtumite puhul ei julgenud osalejad enam tagantjärgi ajakirja- nikega väga rääkida, kuid üks tsitaat The Guardiani ajalehest jäi mulle meelde. Valeinfo jõuab sinuni ju tegelikult läbi sinu enda tuttavate ja üks lapsevanem imestaski oma Whatsappi grupi kohta: „Kuidas on või- malik, et minu lähedased nii rängalt eksivad?“ Annaks jumal, et me ei oleks kunagi need lähedased, kes nii rängalt eksivad.
Ühiskondlik allakäiguspiraal Ville Ränik
veebikonstaabel
Ühelt poolt on igati tõsi, et 21. sajandi tehnoloogia koos inter- neti hea kättesaadavusega pakub mitmeid võimalusi nii enese- arenguks kui ka mugavama argielu elamiseks. Teiselt poolt on enamasti veebimaailm seotud meelelahutusega, mida kiputakse tarbima lausa tundide viisi päevas. Mõõduka ja teadliku tarbimi- sega ma probleemi ei näe, kuid kuhu tõmmata piir?
Negatiivsete trendidena toon välja pealiskaudse suhtumise info pärit- olusse ja tõsiseltvõetavusse ning näen, et sotsiaalmeedia liigtarbimine tekitab puudujääke reaalsustajus ja tekitab taandarenguid elemen- taarsetes suhtlusoskustes. Sotsiaalmeedia on teatud juhtudel kui kata- lüsaator, mis kiirendab ühiskondlikku kõlbelist laostumist, kuna laia kõlapinna saavad õelad mõtted, vulgaarne eneseväljendus ning muud ebaväärikused.
Sotsiaalmeedias sellise sisu pidev levik ning inimeste puudulik võime mõista, et nende tegevus on ka kellelegi (halvaks) eeskujuks paneb meid olukorda, kus seatakse kahtluse alla edasiste generatsioonide digipäde- vus ja üleüldine kvaliteetse ühiskonna jätkusuutlikkus. Oma rolli män-
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
23


   21   22   23   24   25