Page 3 - Märka last ajakiri - isade eri 2020
P. 3

 Kuus nädalat, kuus isa, kuus
lugu – „Meheks sünnitakse, isaks
kasvatakse“
Varje Ojala
Lastekaitse Liidu juhataja
“Isaks saades ei kaota Sa tegelikult mitte midagi, vaid see, mis Sul on, omandab uue väärtuse,” ütles Robert Linna, kelle looga algas 2. oktoobril Lastekaitse Liidu kampaania „Meheks sünnitakse, isaks kasvatakse“.
Isadepäevaga kulmineerunud ja 6 nädalat
kestnud kampaania jooksul kutsus Lastekai-
tse Liit koos koostööpartnerite ja tublide eesti
isadega mõtisklema isaks olemise ja isaks kasvam-
ise teemal. Lähedussuhe isaga loob aluse emotsionaalse ja
sotsiaalse intelligentsuse arengule ning toetab igakülgselt lapse tervik- likku heaolu. Seda kinnitavad uuringud ja sama näitavad ka isade lood elust enesest.
Mida on Sinu lapsed Sulle seni kõige rohkem õpetanud?
Mille üle Sa oled isana eriti uhke?
Mis on need kolm asja, mida soovitad teistele isadele/lapsevane- matele?
Need on vaid mõned näited küsimustest, millele saime igal nädalal erinevaid vastuseid, kuna iga perekonna ja iga isa lugu on erinäoline, unikaalne, kordumatu.
  Märka last / November 2020
3

   1   2   3   4   5